Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Παιδιά και γυναίκες διακινούνται από αδίστακτους

Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί σύγχρονη μορφή δουλείας και μια κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ιδιαίτερα επώδυνες συνέπειες για τα θύματά της, που είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες και ανήλικα παιδιά.
Η διακίνηση ανθρώπων είναι ένα από τα πιο προσοδοφόρα εγκλήματα σε διεθνές επίπεδο, αφού κάθε χρόνο αποφέρει κέρδη ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
H Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας από τους δημοφιλείς τελικούς προορισμούς, καθώς και τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να δεσμευθούν να ενισχύσουν τη συντονισμένη δράση τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο για να εμποδίσουν και να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές της εμπορίας ανθρώπων σε συνεργασία με τρίτες χώρες, περιφέρειες και οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο.

Κώστας Πουπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου