Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:Ανταγωνιστικότητα και Κοινωνική Συνοχή

Ανταγωνιστικότητα προϊόντων και υπηρεσιών σημαίνει εξαγωγική δραστηριότητα, δυνατότητα πώλησης των παραγομένων προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών , στην αλλοδαπή, με συνέπεια την εξισορρόπηση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, την αύξηση του ΑΕΠ και την εθνική οικονομική μεγέθυνση..

Το άνοιγμα των αγορών εξωτερικού, η χρήση των τεχνολογιών για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, ο τουρισμός, η ναυτιλία, και η ανάπτυξη προγραμμάτων εξαγώγιμης ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ικανά να αναστρέψουν την αρνητική πορεία της οικονομίας, σε συνδυασμό με επιλεγμένες αποκρατικοποιήσεις, εκτός χρηματιστηρίου ή σε στοχευμένο κλίμα χρηματιστηριακών δεικτών..
Η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας μας, επομένως, πρέπει να βασιστεί στο τρίπτυχο στόχων:
1. Πρώτος στόχος Ανάπτυξης: Οικονομική και εταιρική Ανάπτυξη:

i. 0 στόχος της οικονομικής ανάπτυξης, έχει δύο πτυχές:
Η πρώτη πτυχή σχετίζεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα.
Μια οικονομία είναι ανταγωνιστική όταν παράγει, και εξάγει στην διεθνή αγορά, με το ελάχιστο κόστος, δηλαδή με την ελάχιστη σπατάλη πόρων - ανθρώπινων, φυσικών και οικονομικών.
Τέτοια οικονομική χρήση των πόρων οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και του πλούτου. Επίσης είναι ανταγωνιστική όταν ενσωματώνει περισσότερη γνώση στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Η δεύτερη πτυχή σχετίζεται με την βιωσιμότητα της οικονομικής μεγέθυνσης.
Μια οικονομική μεγέθυνση που βασίζεται στην οικονομία των πόρων είναι βιώσιμη όταν δεν οδηγείται σε αδιέξοδο από την εξάντληση ή την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, από την ανισότητα στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών, από την πόλωση της κατανομής του πλούτου στον πλανήτη και τις διεθνείς διαμάχες και εντάσεις που αυτή δημιουργεί.
Αυτές οι δυο πτυχές μετατρέπουν την απλή μεγέθυνση σε πραγματική ανάπτυξη - δηλαδή όχι μόνο αύξηση των οικονομικών μεγεθών αλλά και ενίσχυση των κοινωνικών παραμέτρων που εξασφαλίζουν την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων.

Μόνο όταν ενισχύει την κοινωνική συνοχή και σέβεται το περιβάλλον μπορούμε να αποκαλούμε βιώσιμη την ανάπτυξη, γιατί δεν θα την σταματήσουν ούτε οι κοινωνικές τριβές, ούτε η εξάντληση των περιβαλλοντικών πόρων.

ii. 0 στόχος της εταιρικής ανάπτυξης μας παραπέμπει στα δύο βασικά εταιρικά μοντέλα που θα επιβιώσουν και στα οποία πρέπει να στηριχθεί η εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας, τα επόμενα χρόνια:
- Το Multinational μοντέλο(Πολυεθνικών εταιριών ικανών να επιχειρούν σε πολλές περιοχές του πλανήτη διαθέτοντας κεφαλαιακή επάρκεια, Know How, οργάνωση και δομή, ικανοποιώντας μαζικά περιοχές των αγορών που δραστηριοποιούνται)
- Το Boutique μοντέλο, με μέγιστο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα την υπερεξειδίκευση, για την κάλυψη κενών στις κατηγορίες αγοράς που δεν καλύπτουν οι πολυεθνικές αλλά και την κάλυψη αναγκών σε target group που δεν απευθύνονται οι πρώτες.
Και τα δύο μοντέλα, θα χρησιμοποιούν ειδικές τεχνικές management και συγκεκριμένα είδη marketing..

2. Δεύτερος στόχος Ανάπτυξης: Κοινωνική Συνοχή:
Βασική προϋπόθεση για την κοινωνικά δίκαιη κατανομή του πλούτου είναι η αύξηση της απασχόλησης, με στόχο την πλήρη απασχόληση.
Στο διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο ανταγωνίζεται η Ευρώπη και με δεδομένο το βιοτικό της επίπεδο, καθώς και το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της, η αύξηση της απασχόλησης είναι απαραίτητο να βασίζεται στην οικονομία της γνώσης.

3. Τριτος στόχος Ανάπτυξης: Περιβάλλον:
Οι δύο βασικές πτυχές αυτού του στόχου είναι, από την μια πλευρά, η οικονομία φυσικών πόρων, στην οποία κεντρικό ρόλο παίζει μια επιτυχής και συνεπής ενεργειακή πολιτική, και από την άλλη η μετάλλαξη οικονομικών δραστηριοτήτων, που σήμερα έχουν επίπτωση στο περιβάλλον, σε οικονομικές δραστηριότητες που το σέβονται και το προστατεύουν - όπως για παράδειγμα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο τουρισμός.
Η Ευρώπη είναι δεσμευμένη στην ανάπτυξη επάνω σε αυτές τις γραμμές και αυτό εκφράστηκε σαφώς στην κεντρική επιλογή της Λισσαβόνας, όπου τέθηκε ως στόχος να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση «η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία του κόσμου βασισμένη στην γνώση, ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».
Μια οικονομία που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την οικολογική ισορροπία.
Με μια λέξη, μια οικονομία που θα συνθέτει την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και τη γνώση με την ποιότητα ζωής, τη συνοχή της κοινωνίας και το Ευρωπαϊκό πολιτιστικό πρότυπο που έχει στο επίκεντρό του τον Ευρωπαϊκό ανθρωπισμό.
Αυτήν την πολιτική, πρέπει να υιοθετήσει η μεταλλασσόμενη ελληνική οικονομία, στα πλαίσια της σκοπούμενης ανάπτυξης, που υποχρεούται να ακολουθήσει, για να δρομολογήσει την πορεία της, εν μέσω των διαδοχικών Μνημονίων που έχει προχωρήσει, βάζοντας τις εξής πολιτικές προτεραιότητες:

Ηλίας Μ. Σκαφιδάς
οικονομολόγος-δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου